Frågor och svar

Hur hanterar vi strömavbrott, nätsvårigheter och virusattack?

Vi vill undersöka det tillsammans med försöksskolorna i syfte att komma fram till en rekommendation. Vi kommer också att undersöka konsekvenser för Skolverket.