Frågor och svar

Hur kan vi på bästa sätt hantera elförsörjningen i en gammal byggnad?

Det bästa är att börja med en inventering/kartläggning, gärna tillsammans med fastighetsägare och försöksskolans huvudman. Är det så att elförsörjningen inte räcker till det som skolan behöver för sin dagliga verksamhet, kommer den sannolikt inte heller att klara ett digitalt provgenomförande.