Frågor och svar

Hur kan vi veta vilken bandbredd vi ska ha när ni inte kan berätta vad som kommer att behövas?

Det kan vi inte svara på rak arm eftersom vi inte kan ge ett generellt svar på detta då varje organisation är unik.

Vi rekommenderar att ni gör ett eget test, det vill säga att ni samlar minst lika många elever som vanligtvis skriver nationella prov samtidigt och ber dem att till exempel strömma youtube. Vi arbetar också för att ta fram en testsida i provtjänsten som ni kan ansluta er mot och därigenom verifiera att er infrastruktur fungerar.

Ett sätt för er att gå vidare är att kartlägga era egna behov och tänka in att digitala nationella prov kan komma att innehålla till exempel en film som då många elever ska kunna titta på samtidigt.