Frågor och svar

Hur mycket kostar en ny IdP?

Det beror på hur infrastrukturen ser ut i er organisation. Detta är något som huvudmannens tekniska personal kan beräkna.

IdP kan vara en licensfri tjänst som till exempel eduID eller en licensierad tjänst som tillhandahålls av en extern leverantör mot licenskostnad (olika prismodeller). Utöver det tillkommer det integrationskostnader som varierar beroende på om det är anställd eller inhyrd personal som utför arbetet.