Frågor och svar

Hur mycket material i form av ljudfiler och filmer kommer proven att innehålla?

Det vet vi inte förrän våra lärosäten har levererat exempelproven. Lärosäten kommer dock att fortsätta utveckla digitala nationella prov under en lång tid framöver. De första proven kommer vara en första version.