Frågor och svar

Hur skapar vi en EPPN?

Ni skapar en EPPN med hjälp av exempelvis ett lokalt användar-id, till exempel användar-id@subdomän.kommun.se, men det ska inte vara användarens e-postadress.