Frågor och svar

Kan det komma att finnas teknisk support på Skolverket, så att våra tekniker kan stämma av att de gör rätt under sina förberedelser?

Vi har idag ingen möjlighet att erbjuda regelrätt teknisk support men vi tar emot alla frågor via mail till vår funktionsbrevlåda och svarar så fort som möjligt.