Frågor och svar

Kommer det att finnas en lista på vilka godkända inloggningssätt som behövs för att möjliggöra en säker inloggning för personal?

Principen är att identifiering sker mot huvudman och huvudmannens organisation. Skolverkets arkitekter håller just nu på att fundera på olika lösningar där identifiering mot Skolverket inte är nödvändigt.