Frågor och svar

Kommer federationslösningar från Microsoft (Office 365) och från Google (Google Apps for Education) att vara förenliga/användbara med Skolverkets egen federationslösning?

Office 365 och Google Apps kommer att kunna anslutas inloggningsmässigt mot en federation, t.ex. Skolfederation.

Den federationen kommer i sin tur att vara ansluten till Skolverkets interfederation FIDUS och på så sätt krävs inga fler inloggningsvägar än de som används inom skolan idag. Alla federationslösningar som uppfyller Skolverkets interfederationslösningskrav för anslutning är välkomna.