Frågor och svar

Kommer plattformen för digitala nationella prov finnas tillgänglig som provplattform på marknaden för skolor som vill använda den i daglig verksamhet?

Plattformen (Assessment Master från leverantören SoNet) är en kommersiell produkt och finns på marknaden. Skolverket utvecklar nu tillsammans med SoNet en provtjänst för digitala nationella prov och bedömningsstöd. Den provtjänst som Skolverket utvecklar kommer inte att finnas för alla att skapa och genomföra prov i. Den kommer endast att ta hand om de digitala nationella proven och bedömningsstöden.