Frågor och svar

Kommer provtjänsten att ha en funktion som gör att den digitala enhet som provet genomförs på inte kan kommunicera med omvärlden (förutom provtjänsten då)?

Frågan är under utveckling.