Frågor och svar

Kommer Skolon att fungera som inloggning till provtjänsten?

Skolon fungerar bra för att ge er tillgång till era system som er huvudman ansvar för. Det kan även ge er tillgång till externa tjänster så som Skolverkets provtjänst om ni är anslutna till Skolfederation. Därför rekommenderar vi att ni verifierar med er teknisk personal om IDP:n är ansluten till Skolfederationen.