Frågor och svar

Kommer Skolverket att se till att inloggningen går snabbt och att support för inloggning finns lokalt placerad?

Användarna loggar in federativt till provtjänsten vilket innebär att de loggar in i sin skolmiljö och därigenom får möjlighet att nå provtjänsten utan extra inloggningsförfarande. Därmed är behov av support vid inloggning den som gäller idag på skolan och ska hanteras på sedvanligt sätt inom skolan.