Frågor och svar

Kommer Skolverket bestämma vilken typ av tvåfaktorsautentisering som ska användas?

Skolverket kommer inte att bestämma vilken typ av autentisering som ska användas men Skolverkets arkitekter håller just nu på att fundera på olika lösningar.