Frågor och svar

Kräver inlämning av resultat av de digitala nationella proven en release hos oss?

Nej, resultaten finns i provtjänsten och därmed på Skolverket.