Frågor och svar

När kommer instruktioner från Skolverket på vad som behöver köpas in?

Skolverket måste bestämma attributen och meddela dessa. Därefter kan de sista förberedelserna med IdP och identitetsfederation göras. Övriga investeringar finns redan instruktioner för på vår webb. Vi informerar där om vad som behövs men varje försöksskola måste göra en egen inventering och därefter bestämma omfattning av ny investering.