Frågor och svar

Om en elev byter skola, ska den då tilldelas ett nytt EPPN?

Om eleven byter skolenhet inom samma huvudman kan eleven behålla samma EPPN. Om eleven däremot byter till en skola hos en annan huvudman kommer EPPN att bytas i och med att internetdomänen kommer att tillhöra en ny organisation.