Frågor och svar

Om vi säger upp ett avtal, kan vi då föra över den information som finns i det systemet till det nya systemet?

Provtjänsten ersätter inte befintliga tjänster eller produkter som skolan har avtal om. Den är endast avsedd för att användas för nationella prov och bedömningsstöd och behöver, oavsett tidigare system, få användarinformation överfört till sig.