Frågor och svar

Vad är minimikraven på grundutrustning, hörlurar och tangentbord?

Skolverket har publicerat information om tekniska förutsättningar för digitala nationella prov på webben. Dessa gäller även för försöksverksamheten.

Läs mer här.