Frågor och svar

Vad händer om det inte går att genomföra digitala nationella prov på en skola?

Det vet vi inte än. Det är något som vi kommer att testa tillsammans med försöksskolorna i syfte att komma fram till en gemensam grundläggande rutin.