Frågor och svar

Varför ska alla skolor göra allt som ni kräver av oss utan stöd?

Vi försöker på alla sätt hitta vägar till det vi kan stödja med. Fokus för oss är de skolor som finns i försöksverksamheten. Här arbetar vi just nu med information, checklistor och kartläggning i form av LIKA Ledning. Nästa steg är att huvudman tydligare ska få klart för sig vad som behöver göras och planeras för.