Frågor och svar

Vi vill testa digitala nationella prov ihop med våra system för att greppa helheten, när kan vi göra det?

Vi undersöker frågan om huvudmän kan få möjlighet att gå samman och testa en lösning för dataöverföring till Skolverket. Det är i första hand för försöksverksamheten vi vill göra dessa tester.