Frågor och svar

Vilken support kommer Skolverket att tillhandahålla och vilken kommer den enskilda skolan/huvudmannen att behöva säkerställa själv?

En del av försöksverksamheten är att få syn på vilken support som Skolverket respektive huvudman och skola behöver tillhandahålla.

Eftersom skolorna styrs av respektive skolhuvudman är det också skolhuvudmannen som styr över den it-miljö som skolan använder sig av och har tillgång till. Skolverket har ingen insyn i olika skolors it-miljö. Det innebär att den enskilda skolan/ huvudmannen kommer att behöva ha kännedom om status i den egna it-miljön under provdagen. Detta gäller till exempel för att vara säker på att nätverket fungerar eller att inga uppdateringar är inplanerade på elevernas datorer på provdagen.

För att kunna ge ett närmare svar på vilken support som kommer att behövas är försöksverksamheten och genomförandet av exempelprov en viktig pusselbit. En del av försöksverksamheten har till uppgift att få syn på vilken support som Skolverket respektive huvudman och skola behöver tillhandahålla.