Frågor och svar

Vilken support kommer Skolverket att tillhandahålla och vilken kommer den enskilda skolan/huvudmannen att behöva säkerställa själv?

En del av försöksverksamheten är att få syn på vilken support som försöksskolan lokalt har behov av.

Eftersom skolorna styrs av respektive skolhuvudman är det också skolhuvudmannen som styr över den it-miljö som skolan använder sig av och har tillgång till. Skolverket har ingen insyn i olika skolors it-miljö. Det innebär att den enskilda skolan/ huvudmannen kommer att behöva ha kännedom om status i den egna it-miljön under provdagen. Detta gäller till exempel för att vara säker på att nätverket fungerar eller att inga uppdateringar är inplanerade på elevernas datorer på provdagen.