Frågor och svar

Vilken typ av backup kommer det att finnas om det blir strömavbrott?

Skolverket har ännu inte tagit några beslut om backup eller rutiner vid tekniska problem såsom strömavbrott.