Frågor och svar

Hur ska man motivera elever och lärare inom vuxenutbildningen att göra tester som inte är betygsgrundande?

Vi är väl medvetna om att motivationen att genomföra tester kan vara låg. Vi behöver därför tillsammans med er komma på metoder för att komma runt det.