Frågor och svar

Kommer de nationella proven för sfi också att digitaliseras på sikt?

Inte just nu. Att digitalisera sfi-proven ingår inte i Skolverkets uppdrag.