Vad behöver du som lärare veta om digitala nationella prov?

Skolverket tar fram digitala nationella prov (DNP). För att eleverna ska kunna genomföra proven digitalt behöver alla skolor ha nödvändig teknik och kompetens på plats. Skolverket ger huvudmän och skolor stöd i förberedelsearbetet. Här samlar vi den information om DNP som riktar sig till dig som är lärare.

Digitaliseringen av de nationella proven är ett utvecklingsarbete och vi uppdaterar kontinuerligt vår information om arbetet. Längst ned på sidan ser du när den är uppdaterad senast. Läs även vår övergripande information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Nationella proven kommer att förändras när de blir digitala

Ett nationellt prov tar vanligtvis ungefär 2 år att konstruera. Men i ett helt nytt medium tar det längre tid. Det är idag 28 nationella prov som ska bli digitala i några ämnen och årskurser. I och med att proven blir digitala kommer de att kunna utformas på ett nytt sätt. De lärosäten som idag utvecklar proven arbetar även med att ta fram digitala nationella prov.

Det är många saker att ta hänsyn till för att proven ska bli träffsäkra mot det som ska prövas. När de nationella proven ska genomföras digitalt är det viktigt att de är tillgängliga för så många elever som möjligt och att de prövar rätt saker. Det betyder att proven ska mäta elevens kunskaper utifrån kurs- eller ämnesplanen, inget annat.

Läs mer om vad som förändras när de nationella proven blir digitala Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Film: Vad händer med de nationella proven när de blir digitala? (tid: 02:34)

Webbinarier om digitalisering och digitala nationella prov för dig som undervisar i grundskolan

I november 2021 genomförde Skolverket en serie webbinarier för dig som undervisar i grundskolan. Fokus var digitalisering och digitala nationella prov, med inspiration, tips och information. Se dem i efterhand här:

Webbinarier om digitalisering och DNP riktat till lärare i grundskolan Länk till annan webbplats.

Vilken digital kompetens behöver du ha?

Provsituationen kommer att förändras i och med digitaliseringen av de nationella proven, och det ställer nya krav på lärarens kompetens. Du som lärare behöver förbereda dig inför förändringen. Skolverket kommer löpande informera om vilka krav som kommer att ställas på lärares kompetens utifrån lärdomar från försöksverksamheten för digitala nationella prov.

Generell och specifik digital kompetens

När de nationella proven blir digitala behöver du som lärare ha både en grundläggande generell digital kompentens och en specifik digitala kompetens. Vi kommer att informera och erbjuda kompetensutvecklingsstöd om specifik digital kompetens.

Film: Vad behöver du som lärare kunna? (tid: 03:07)

Vilken digital kompetens behöver elever ha?

Provsituationen kommer att förändras i och med digitaliseringen av de nationella proven, och det ställer nya krav på kompetens hos elever.

Generell och specifik digital kompetens för elever

Eleverna kommer att genomföra de nationella proven i Skolverkets provtjänst. För att säkerställa att eleverna får likvärdiga förutsättningar att genomföra proven behöver eleven en ändamålsenlig digital kompetens. Detta innebär att eleverna behöver ha en generell grundläggande digital kompetens samt en specifik digital kompetens kopplat till digitala nationella prov.

Kunskap om digital läsning viktig inför digitala nationella prov

Att läsa digitalt, på en datorskärm eller annan enhet, skiljer sig från att läsa på papper. Ta del av vårt material kring hur du som lärare kan öka din kunskap om digital läsning och förbereda dina elever på bästa sätt.

Lär dig mer om digital läsning Länk till annan webbplats.

Film: Vad behöver eleverna kunna? (tid: 02:34)

Får du information från din huvudman?

Vi har en direktkanal i form av nyhetsbrev till huvudmän. Där berättar vi regelbundet om vad som händer kring digitaliseringen av nationella prov. Tanken är att huvudmannen sedan ska sprida informationen vidare inom den egna organisationen.

Om din huvudman inte redan är anmäld, tipsa gärna om länken nedan!

Direktkanal för information Länk till annan webbplats.

Så förändras proven och så kommer det se ut

Digitaliseringen av nationella proven kan medföra olika förändringar beroende på prov. Via länkarna nedan kan du fördjupa dig om vad som gäller för prov i olika ämnen och årskurser i grundskolan och motsvarande skolformer. Under länkarna hittar du en film som visar delar av provplattformen.

Matematik och svenska/svenska som andraspråk årskurs 3

Engelska årskurs 4-9

Matematik årskurs 4-9

Svenska och svenska som andraspråk årskurs 4-9

NO-ämnen årskurs 7-9

SO-ämnen årskurs 7-9

Texterna ovan kommer uppdateras löpande allt eftersom vi har mer att informera om. Vi planerar också innehåll för ämnen i gymnasieskolan.

Film: En första titt i provplattformen (4:11 min)

I den här filmen får du under ledning av Hanna Karlsson, undervisningsråd, en första titt in i provplattformen där de digitala nationella proven kommer att genomföras.

Plattformen är under utveckling. Det vi visar är därför en testversion, vars utseende inte nödvändigtvis kommer överensstämma med den färdiga version som proven sedan kommer genomföras i, och det går ännu inte att testa att logga in plattformen.

Filmserie: Kort om DNP

Har du frågor om digitala nationella prov?

För frågor om digitala nationella prov, kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

För frågor om försöksverksamhet med digitala nationella prov, ställ din fråga till dnp.forsoksverksamhet@skolverket.se

Senast uppdaterad 09 december 2021

Innehåll på denna sida

  Frågor och svar

  Ja. När de första digitala nationella proven genomförs kommer bedömningen av de delar som inte kan rättas automatiskt ske av lärare precis som tidigare. På sikt är målet att en betydande andel av de delprov som omfattar uppsatser och längre utredande texter ska rättas av lärare genom central rättning. På regeringens uppdrag tar Skolverket nu fram ett förslag för hur central rättning ska införas och ska också föreslå en organisation för detta.

  Ett av Skolverkets uppdrag är att säkerställa en ökad tillgänglighet och användbarhet. Detta framkommer tydligt i det regeringsuppdrag som Skolverket fick 2017.

  ”Vid utvecklandet av det digitaliserade provsystemet ska Skolverket, så långt som möjligt, sträva efter att säkerställa provens tillgänglighet och användbarhet för alla elever, inklusive elever med funktionsnedsättning, för att inte begränsa elevens möjlighet att visa sina kunskaper i provsituationen.”

  Eleverna kommer att ha möjligheter att göra egna inställningar för ökad tillgänglighet i provtjänsten. Det kan handla om teckenstorlek, bakgrundsfärg eller använda zoomfunktionen.

  Precis som vid nuvarande nationella prov är det provets syfte som avgör vilka inställningar som kan göras för ökad tillgänglighet. Lärare kommer, precis som tidigare, kunna förlänga provtiden och ge pauser.

  Läs mer om tillgänglighet och användbarhet på skolverket.se Länk till annan webbplats.

  Ja. Lösningen kan vara olika beroende på vilken digital enhet som används, men det kommer att vara någon typ av låst skrivyta.

  Det är huvudmannens ansvar att se till att den tekniska utrustningen är på plats vid det digitala provets genomförande. Skolverket gör stora insatser för att informera och stötta huvudmän. En viktig informationskanal är direktkanal för huvudman. Proven i årskurs 3 sker digitalt första gången våren 2026 så det finns tid att förbereda.

   För att säkerställa att eleverna får likvärdiga förutsättningar att genomföra proven behöver eleven en ändamålsenlig digital kompetens. Detta innebär att eleverna behöver ha en generell grundläggande digital kompetens samt en specifik digital kompetens kopplat till digitala nationella prov.

  Läs mer om vad digital kompetens för elever kan vara Länk till annan webbplats.

  Här hittar du fler vanliga frågor och svar om digitala nationella prov

  Vanliga frågor och svar

  Vanliga frågor från skolchef och rektor

  Har du andra frågor om digitala nationella prov, kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

  För frågor om försöksverksamhet med digitala nationella prov, ställ din fråga till dnp.forsoksverksamhet@skolverket.se