Vad behöver du som lärare veta om digitala nationella prov?

Skolverket tar fram digitala nationella prov (DNP). För att eleverna ska kunna genomföra proven digitalt behöver alla skolor ha nödvändig teknik och kompetens på plats. Skolverket ger huvudmän och skolor stöd i förberedelsearbetet. Här samlar vi den information om DNP som riktar sig till dig som är lärare.

Digitaliseringen av de nationella proven är ett utvecklingsarbete och vi uppdaterar kontinuerligt vår information om arbetet. Längst ned på sidan ser du när den är uppdaterad senast. Läs även vår övergripande informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationella proven förändras när de blir digitala

Ett nationellt prov tar vanligtvis ungefär 2 år att konstruera. Men i ett helt nytt medium tar det längre tid. Det är idag 28 nationella prov som ska bli digitala i några ämnen och årskurser. I och med att proven blir digitala kommer de att kunna utformas på ett nytt sätt. De lärosäten som idag utvecklar proven arbetar även med att ta fram digitala nationella prov.

Det är många saker att ta hänsyn till för att proven ska bli träffsäkra mot det som ska prövas. När de nationella proven ska genomföras digitalt är det viktigt att de är tillgängliga för så många elever som möjligt och att de prövar rätt saker. Det betyder att proven ska mäta elevens kunskaper utifrån kurs- eller ämnesplanen, inget annat.

Läs mer om vad som förändras när de nationella proven blir digitalalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Film: Vad händer med de nationella proven när de blir digitala? (tid: 02:34)

Vilken digital kompetens behöver du ha?

Provsituationen kommer att förändras i och med digitaliseringen av de nationella proven, och det ställer nya krav på lärarens kompetens. Du som lärare behöver förbereda dig inför förändringen. Skolverket kommer löpande informera om vilka krav som kommer att ställas på lärares kompetens utifrån lärdomar från försöksverksamheten för digitala nationella prov.

Generell och specifik digital kompetens

När de nationella proven blir digitala behöver du som lärare ha både en grundläggande generell digital kompentens och en specifik digitala kompetens. Vi kommer att informera och erbjuda kompetensutvecklingsstöd om specifik digital kompetens.

Webbinarier för dig som undervisar i grundskolan 1-3 november

Vi tar upp läroplanens skrivningar om digital kompetens och vad som är värdefullt för dig som lärare att veta inför digitaliseringen av de nationella proven.

Läs mer och anmäl dig till webbinarierna här

Film: Vad behöver du som lärare kunna? (tid: 03:07)

Vilken digital kompetens behöver dina elever ha?

Provsituationen kommer att förändras i och med digitaliseringen av de nationella proven, och det ställer nya krav på kompetens hos elever.

Generell och specifik digital kompetens för elever

Eleverna kommer att genomföra de nationella proven i Skolverkets provtjänst. För att säkerställa att eleverna får likvärdiga förutsättningar att genomföra proven behöver eleven en ändamålsenlig digital kompetens. Detta innebär att eleverna behöver ha en generell grundläggande digital kompetens samt en specifik digital kompetens kopplat till digitala nationella prov.

Film: Vad behöver eleverna kunna? (tid: 02:34)

Senast uppdaterad 30 september 2021

Innehåll på denna sida