Så kan du som lärare förbereda dig för digitala nationella prov

Nu blir nationella prov och bedömningsstöd snart digitala. Och du som lärare behöver tillsammans med rektor och kollegor förbereda dig och elever för införandet.

Ny provtjänst för digitala nationella prov

Införandet av digitala nationella prov sker successivt med start år 2024. Syftet med att digitalisera proven är att förenkla hanteringen och administrationen och att bidra till en mer likvärdig bedömning.

Skolverket arbetar just nu med att ta fram en ny provtjänst som ska användas för digitala nationella prov och bedömningsstöd. Eleverna kommer att göra nationella prov i provtjänsten och bedömningen kommer också att ske i provtjänsten.

De lärosäten som utvecklar proven idag arbetar även med att ta fram de digitala nationella proven.

Film: Kort om digitala nationella prov – till dig som är lärare (tid 02:34 minuter)

I filmen ger Anders Boman, enhetschef för nationella prov, en kort introduktion till förändringarna vid digitaliseringen av nationella prov.

Automaträttning och bedömning

När de nationella proven blir digitala kommer en del av provuppgifterna att rättas automatiskt i provtjänsten. Målet är att så många provuppgifter som möjligt ska automaträttas.

Men du som lärare kommer även fortsättningsvis behöva bedöma till exempel fritextuppgifter. Bedömningen kommer att ske i provtjänsten och där kommer det att finnas en bedömningsmodul som du gör bedömningen i utifrån särskilda bedömningsanvisningar.

I december 2024 kommer Skolverket att publicera en webbkurs som bland annat innehåller information om hur bedömningsmodulen används.

Bedömning av nationella prov när de blir digitala

Tillgängliga och användarbara prov

I Skolverkets uppdrag att ta fram digitala nationella prov ingår att säkerställa provens tillgänglighet och användbarhet. Detta innebär att både användargränssnittet och de nationella proven ska uppfylla kraven på tillgänglighet. Precis som vid nuvarande nationella prov är det provets syfte som avgör vilka anpassningar som kan genomföras.

Tillgängliga och användbara digitala nationella prov

Genomför demoprov med eleverna

Innan ni ska genomföra proven digitalt behöver ni vänja er vid den digitala provsituationen. Du och dina elever kommer att få tillgång till information och material innan första provgenomförandet. Ni kommer bland annat kunna göra demoprov för att testa provtjänsten, träna på att genomföra prov och bekanta er med frågetyperna.

Eleverna kommer kunna testa att använda olika typer av räknare och mediaspelare för ljudmaterial. Inga elevlösningar kommer att sparas och demoprovet kan göras flera gånger.

Se gärna vår korta film om provtjänsten. Det är en testversion av provtjänsten som visas eftersom vi löpande utvecklar provtjänsten men filmen ger en kort inlick i den.

Film: En första inblick i provplatttjänsten

Digital kompetens

När de nationella proven blir digitala behöver du och dina elever ha grundläggande generell digital kompentens och specifik kompetens om provtjänsten. Exempel på generell kompetens är att elever ska kunna hantera datorn, använda tangentbord, kunna redigera i text samt läsa på skärm. Exempel på kompetens om provtjänsten är att kunna navigera i provtjänsten och kunna hantera provtjänstens olika funktioner och verktyg. Du som lärare behöver mer specifik kompetens om provtjänsten. Förutom inloggning, provgenomförande, bedömning och resultathantering behöver du veta hur man gör individanpassade inställningar och kunna använda ämnesspecifika funktioner med mera.

Vilken digital kompetens behöver du som lärare ha?

Vilken digital kompetens behöver elever ha?

Senast uppdaterad 07 februari 2023