För lärare i engelska i årskurs 49: Mer om digitala nationella prov

Här hittar du som undervisar i engelska i årskurs 4–9 information om hur de nationella proven i ämnet kan komma att förändras när proven blir digitala.

Den här texten tar upp digitala nationella prov utifrån vad som är specifikt för ämnet engelska i årskurs 4–9 i grundskolan och motsvarande skolformer. Generell information om digitala nationella prov finns här:

Digitaliseringen av de nationella proven

Mycket känns igen

Digitaliseringen av de nationella proven i engelska kommer att medföra förändringar i vissa delar, medan mycket kommer att se ut som tidigare. Lärare i engelska som genomfört nationella prov tidigare kommer att känna igen sig. Antalet delprov kommer vara detsamma som tidigare.

Elever ska liksom tidigare ges möjlighet att visa vad de kan. Därför kommer flera av uppgiftstyperna att påminna om tidigare prov. Proven ska liksom tidigare genomföras utan hjälpmedel; ingen ordbok får användas, ingen stavnings- eller grammatikkontroll får finnas tillgänglig.

Förändringar i vissa delar

För eleven är det främst i delprov B2, som prövar hörförståelse, som förändringarna är störst. Det kommer att finnas en integrerad ljudspelare i provplattformen. Elever använder hörlurar och kan starta och justera ljudet individuellt. Eleverna kommer i viss mån kunna styra ljudspelaren själva men de kommer inte kunna spola fram eller tillbaka eller lyssna fler gånger än vad uppgiften kräver. 

För läraren sker också förändringar i delprov B då en viss del av uppgifterna kommer att automaträttas. Andra uppgifter kommer att bedömas på liknande sätt som tidigare.

Andra förändringar handlar om inställningar som eleven kan göra i provplattformen. De kommer kunna förstora text och anpassa kontrastinställningar. De kommer även kunna få texten uppläst, om det inte påverkar det som provet är avsett att pröva.

De digitala nationella proven kommer att utformas för att så bra som möjligt passa ett digitalt gränssnitt och för att öka tillgängligheten.

Läs mer om hur nationella proven förändras när de blir digitala Länk till annan webbplats.

Förbered dig och eleverna

Vid utprövningar har det framkommit att eleverna inte upplevde några svårigheter med att navigera i provet, men att det kan vara utmanande för eleverna att läsa längre texter på skärm. Förbered eleverna på att läsa texter digitalt och navigera mellan text och frågor i till exempel digitala läromedel eller digitala prov.

Inför delprov B2 är det viktigt att låta eleverna träna på att genomföra hörförståelseövningar individuellt med hörlurar. Demoprov kommer att finnas tillgängliga i god tid före genomförandet så att alla ska kunna vänja sig vid den nya provsituationen. Elever kommer att kunna träna på de funktioner och verktyg som kommer att användas i provtjänsten.

Tips för din undervisning

  • Träna på att läsa texter digitalt
  • Träna på att navigera mellan text och frågor i digitala läromedel eller i digitala prov
  • Använda hörlurar för hörförståelseövningar
  • Träna på att använda en digital ljuduppspelare

Utprövningar av digitala prov pågår

Vid utprövningar som gjorts har det framkommit att:

  • Eleverna uppskattar att göra proven digitalt.
  • Eleverna uppskattar att enskilt kunna starta uppspelningen och justera ljudet på sin enhet.
  • Eleverna upplever att det är enklare att skriva på dator än att skriva för hand. Eleven kan då lättare justera och förbättra sin text före inlämning.
  • Elevens datorskrivna text upplevs enklare för läraren att läsa än en handskriven text.

Medverka i utprövningar

För att upprätthålla en hög kvalitet på de nationella proven i engelska genomförs utprövningar av uppgifter och provdelar i hela landet. I lärosätenas arbete med att utveckla proven ingår också referensgrupper med lärare som granskar och diskuterar förslag på provuppgifter tillsammans med provkonstruktörerna. Om du önskar att medverka, antingen genom att genomföra en utprövning på skolan eller att delta i en referensgrupp, läs mer:

Nationella provens konstruktion – delta i utvecklingen Länk till annan webbplats.

Öka din och dina elevers digitala kompetens

Redan nu kan du som lärare medvetet bygga upp din och dina elevers digitala kompetens. Läs mer här:

Digitala nationella prov – vilken digital kompetens behöver du som lärare ha? Länk till annan webbplats.

Digitalisering av nationella prov - vilken digital kompetens behöver elever ha? Länk till annan webbplats.

Läs mer om digitala nationella prov

Digitaliseringen av de nationella proven

Bedömning av nationella prov när de blir digitala Länk till annan webbplats.

Tillgänglighet och användarbarhet Länk till annan webbplats.

Lär dig mer om digital läsning Länk till annan webbplats.

Webbinarium om digitala nationella prov i engelska i åk 6 och i åk 9

Film: Digitalisering och digitala nationella prov i engelska i åk 6 (1.04 tim)

Film: Digitalisering och digitala nationella prov i engelska i åk 9 (1.07 tim)

Senast uppdaterad 09 december 2022