För lärare i engelska i årskurs 49: Mer om digitala nationella prov

Här hittar du som undervisar i engelska i årskurs 4–9 information om hur de nationella proven i ämnet kan komma att förändras när proven blir digitala.

Den här texten tar upp digitala nationella prov utifrån vad som är specifikt för ämnet engelska i årskurs 4–9 i grundskolan och motsvarande skolformer. Generell information om digitala nationella prov finns här:

Digitaliseringen av de nationella proven

Mycket känns igen

Digitaliseringen av de nationella proven i engelska kommer att medföra förändringar i vissa delar, medan mycket kommer att se ut som tidigare. Lärare i engelska som genomfört nationella prov tidigare kommer att känna igen sig. Antalet delprov kommer vara detsamma som tidigare.

Elever ska liksom tidigare ges möjlighet att visa vad de kan. Därför kommer flera av uppgiftstyperna att påminna om tidigare prov. Proven ska liksom tidigare genomföras utan hjälpmedel; ingen ordbok får användas, ingen stavnings- eller grammatikkontroll får finnas tillgänglig.

Förändringar i vissa delar

De digitala nationella proven kommer att utformas för att så bra som möjligt passa ett digitalt gränssnitt och öka tillgängligheten. Detta innebär bland annat att proven kommer innehålla färre bilder jämfört med när proven är på papper.

För eleven är det främst i delprov B (Focus listening and reading) som förändringarna är störst. I delprov B2 (Focus listening) lyssnar eleven enskilt, använder egna hörlurar och justerar ljudet individuellt.

För läraren sker också förändringar i delprov B då en viss del av uppgifterna kommer att automaträttas. Andra uppgifter kommer att bedömas på liknande sätt som tidigare.

Övergången till digitala nationella prov medför att innehåll kan göras mer tillgängligt, exempelvis genom att förstora text eller att få text- och bildinnehåll uppläst. (I årskurs 6 får, precis som tidigare, inte del B1 läsas upp.)

Läs mer om hur nationella proven förändras när de blir digitala Länk till annan webbplats.

Förbered dig och eleverna

En utmaning för eleverna är att navigera i långa lästexter. Som hjälp kan eleven lägga till egna anteckningar i texten.

När delprov B2 (Focus listening) ska genomföras kommer det att finnas en ljudspelare i plattformen. Varje elev ska då starta ljudfilen på sin enhet, lyssna och besvara frågorna.

Det är viktigt att man låter eleverna träna på att använda ljudspelaren, vilket kommer gå att göra i de demoprov som kommer att finnas tillgängliga. Samma princip som vid nuvarande prov gäller: ingen paus får göras utöver de pauser som finns i inspelningen. Eleven får inte själv stoppa, pausa eller spola tillbaka uppspelningen under provets gång.

Eleverna behöver också träna på att bli goda digitala läsare. Det är därför viktigt att du som lärare har låtit dina elever öva på digital läsning i god tid innan de ska genomföra de digitala nationella proven i engelska.

Tips för din undervisning

  • Träna på att läsa texter digitalt
  • Träna på att navigera mellan text och frågor i digitala läromedel eller i digitala prov
  • Använda hörlurar för hörförståelseövningar
  • Träna på att använda en digital ljuduppspelare

Utprövningar av digitala prov pågår

Vid utprövningar som gjorts har det framkommit att:

  • Eleverna uppskattar att göra proven digitalt.
  • Eleverna uppskattar att enskilt kunna starta uppspelningen och justera ljudet på sin enhet.
  • Eleverna upplever att det är enklare att skriva på dator än att skriva för hand. Eleven kan då lättare justera och förbättra sin text före inlämning.
  • Elevens datorskrivna text upplevs enklare för läraren att läsa än en handskriven text.

Medverka i utprövningar

För att upprätthålla en hög kvalitet på de nationella proven i engelska genomförs utprövningar av uppgifter och provdelar i hela landet. I lärosätenas arbete med att utveckla proven ingår också referensgrupper med lärare som granskar och diskuterar förslag på provuppgifter tillsammans med provkonstruktörerna. Om du önskar att medverka, antingen genom att genomföra en utprövning på skolan eller att delta i en referensgrupp, läs mer:

Nationella provens konstruktion – delta i utvecklingen Länk till annan webbplats.

Öka din och dina elevers digitala kompetens

Redan nu kan du som lärare medvetet bygga upp din och dina elevers digitala kompetens. Läs mer här:

Digitala nationella prov – vilken digital kompetens behöver du som lärare ha? Länk till annan webbplats.

Digitalisering av nationella prov - vilken digital kompetens behöver elever ha? Länk till annan webbplats.

Läs mer om digitala nationella prov

Digitaliseringen av de nationella proven

Bedömning av nationella prov när de blir digitala Länk till annan webbplats.

Tillgänglighet och användarbarhet Länk till annan webbplats.

Lär dig mer om digital läsning Länk till annan webbplats.

Se webbinarier om digitalisering och digitala nationella prov i efterhand

I november 2021 genomförde vi webbinarier om digitalisering och DNP för lärare i grundskolan och motsvarande skolformer. Se i efterhand här:

Webbinarier om digitalisering Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 17 februari 2022