För lärare i engelska på gymnasial nivå: Mer om digitala nationella prov

Här hittar du som undervisar i gymnasieskolan och i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå information om hur de nationella proven i engelska kan komma att förändras när proven blir digitala.

Den här texten handlar om digitala nationella prov utifrån vad som är specifikt för ämnet engelska i och motsvarande skolformer.

De nationella proven i engelska blir digitala för gymnasieskolan i november 2024 och för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå november 2025.

Generell information om digitala nationella prov finns här:

Digitaliseringen av de nationella proven Länk till annan webbplats.

 

Mycket känns igen

Digitaliseringen av de nationella proven i engelska kommer att medföra förändringar i vissa delar, medan mycket kommer att se ut som tidigare. Lärare i engelska som har genomfört nationella prov tidigare kommer att känna igen sig.

Antalet delprov kommer att vara detsamma som tidigare och uppgiftstyperna kommer att påminna om tidigare prov.

Proven kommer att genomföras på fasta provdatum, förutom de muntliga delproven som även fortsättningsvis kommer att genomföras under en provperiod.

Proven ska liksom tidigare genomföras utan hjälpmedel. Varken ordbok, stavnings- eller grammatikkontroll får finnas tillgängligt.

 

Förändringar i vissa delar

För eleven finns de största förändringarna i delprov B2. Det kommer att finnas en integrerad ljudspelare i plattformen. Eleven använder hörlurar och kan starta och justera ljudet individuellt. Det kommer inte vara tillåtet för eleven att spola tillbaka ljudfilen.

Detta nya sätt att genomföra delprov B2 påverkar även lärarens situation i klassrummet, eftersom eleverna inte längre lyssnar tillsammans med läraren.

För läraren sker också förändringar i delprov B på grund av att en viss del av uppgifterna kommer att automaträttas. Andra uppgifter kommer att bedömas på liknande sätt som tidigare.

Andra förändringar handlar om inställningar som eleven kan göra i provplattformen. De kommer till exempel kunna förstora text och anpassa kontrastinställningar. De kommer även kunna få texten uppläst, om det inte påverkar det som provet är avsett att pröva.

De digitala nationella proven kommer att utformas för att så bra som möjligt passa ett digitalt gränssnitt och öka tillgängligheten.

 

Vad kan jag som lärare tänka på redan nu i min undervisning?

Vid utprövningar har det framkommit att eleverna inte upplevde svårigheter med att navigera i provet, men det kan vara utmanande att läsa längre texter på skärm. Det är viktigt att eleverna får träna på att bli goda digitala läsare för att bli mer bekväma vid sådana lässituationer. Förbered eleverna redan nu på att läsa texter digitalt, samt navigera mellan text och frågor i digitala läromedel eller digitala prov.

Inför delprov B2 är det viktigt att låta eleverna träna på att använda ljudspelare. Det kommer att gå att göra i de demoprov som blir tillgängliga i god tid före genomförandet av de första digitala nationella proven.

Tips för din undervisning

  • Träna på att läsa texter digitalt.
  • Träna på att navigera mellan text och frågor i digitala läromedel eller i digitala prov.
  • Träna på att genomföra hörförståelseövningar i digitala läromedel eller i digitala prov.


Öka din och dina elevers digitala kompetens

Redan nu kan du som lärare medvetet bygga upp din och dina elevers digitala kompetens. Läs mer här:

Digitalisering av nationella prov – vilken digital kompetens behöver du som lärare ha? Länk till annan webbplats.

Digitalisering av nationella prov - vilken digital kompetens behöver elever ha? Länk till annan webbplats.


Medverka i utprövningar

För att upprätthålla en hög kvalitet på de nationella proven i engelska genomförs utprövningar av uppgifter och provdelar i hela landet.

I lärosätenas arbete med att utveckla proven ingår referensgrupper med lärare som granskar och diskuterar förslag på provuppgifter tillsammans med provkonstruktörerna. Om du önskar att medverka, antingen genom att genomföra en utprövning på skolan eller att delta i en referensgrupp, läs mer här:

Nationella provens konstruktion – delta i utvecklingen Länk till annan webbplats.


Läs mer om digitala nationella prov

Läs mer om hur nationella proven förändras när de blir digitala Länk till annan webbplats.

Digitaliseringen av de nationella proven Länk till annan webbplats.

Bedömning av nationella prov när de blir digitala Länk till annan webbplats.

Tillgänglighet och användarbarhet Länk till annan webbplats.

Lär dig mer om digital läsning Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 25 april 2022