För lärare i NO- och SO-ämnen årskurs 4–6: Mer om digitala nationella bedömningsstöd

Under våren 2024 publiceras digitala betygsstödjande nationella bedömningsstöd i biologi, fysik, kemi och samhällskunskap för årskurs 6 i Skolverkets provtjänst. Bedömningsstöden har formen av ett prov med två delprov.

Syftet med betygsstödjande nationella bedömningsstöd är att stödja en likvärdig och rättvis betygssättning. Bedömningsstöd är frivilliga för skolan att använda sig av.

Skolverkets provtjänst kommer att användas för ett digitalt genomförande av både nationella prov och betygsstödjande bedömningsstöd. Därför är större delen av informationen som rör digitalisering av nationella prov även relevant för dig som kommer att använda ett digitalt nationellt bedömningsstöd.

Här kan du läsa mer om digitaliseringen av de nationella proven i NO- och SO-ämnen.

NO-ämnen årskurs 7–9 Länk till annan webbplats.

SO-ämnen årskurs 7–9 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 09 december 2022