För lärare i NO åk 7-9: Digitala nationella prov

Här hittar du som undervisar i biologi, fysik och kemi i årskurs 7-9 information om hur de nationella proven i NO-ämnena kan komma att förändras när proven blir digitala.

Här kan du läsa om digitala nationella prov utifrån vad som är specifikt för NO-ämnena i årskurs 7-9 i grundskolan och motsvarande skolformer. Generell information om digitala nationella prov finns här:

Digitaliseringen av de nationella proven Länk till annan webbplats.

Många likheter med dagens prov

Digitaliseringen av de nationella proven i NO-ämnena kommer medföra förändringar på vissa delar, medan mycket kommer att se ut som tidigare.

Även fortsättningsvis kommer varje skola att genomföra prov i ett av de tre NO-ämnena. Ämnena fördelas mellan skolorna enligt samma principer som idag. Skolan får besked om i vilket NO-ämne som prov ska genomföras ca tre veckor före de teoretiska provens provdatum.

Övergången till digitala nationella prov medför att innehåll kan göras mer tillgängligt, det blir möjligt att automaträtta flera uppgifter och det ger säkrare distribution av proven.

Läs mer om hur nationella proven förändras när de blir digitala Länk till annan webbplats.

Bedömning av proven i NO

Precis som idag kommer de digitala proven i NO-ämnen att bestå av en sammansättning av flervalsuppgifter, kortsvarsuppgifter och uppgifter som kräver längre svar.

För varje uppgift finns ett givet antal poäng som är möjliga att uppnå. Oavsett om bedömningen genomförs automatiskt i provtjänsten eller av en bedömare kommer elevens prestation tilldelas poäng. Ungefär hälften av uppgifterna kommer att vara av en typ som kan rättas automatiskt av plattformen.

Bedömningsstöd

Även bedömningsstöden blir digitala. Under våren 2024 publiceras digitala betygsstödjande bedömningsstöd i fysik, biologi och kemi för årskurs 6 i Skolverkets provplattform.

Tidplan för digitala nationella prov och bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Även de betygsstödjande bedömningsstöd som idag tas fram i kemi och fysik på gymnasiet kommer framöver att komma ut i digitalt format i Skolverkets provplattform. Mer information och tidplan för dessa kommer senare.

Förbered dig och eleverna redan nu

Inför de digitala nationella proven i NO-ämnen kan en viktig förberedelse vara att låta eleverna träna på att i en provsituation läsa uppgifter på skärm och skriva svar digitalt. Då det också kan förekomma digital miniräknare i provplattformen i NO-proven kan det vara bra att eleverna i förväg prövat att använda miniräknare i en digital enhet.

Öka din och dina elevers digitala kompetens

Redan nu kan du som lärare medvetet bygga upp din och dina elevers digitala kompetens. Läs mer här:

Digitala nationella prov – vilken digital kompetens behöver du som lärare ha? Länk till annan webbplats.

Digitalisering av nationella prov - vilken digital kompetens behöver elever ha? Länk till annan webbplats.

Medverka i utprövningar

För att upprätthålla en hög kvalitet på de nationella proven genomförs utprövningar av uppgifter och provdelar i hela landet. Om du önskar att medverka, antingen genom att genomföra en utprövning på skolan eller att delta i en referensgrupp, läs mer:

Nationella provens konstruktion – delta i utvecklingen Länk till annan webbplats.

Webbinarium om digitala nationella prov i NO-ämnen i åk 9

Film: Digitalisering och digitala nationella prov i NO-ämnen i åk 9 (1.05 tim)

Senast uppdaterad 09 december 2022