Vad behöver du som är rektor veta om digitala nationella prov?

Skolverket tar fram digitala nationella prov (DNP). För att eleverna ska kunna genomföra proven digitalt behöver alla skolor ha nödvändig teknik och kompetens på plats. Skolverket ger huvudmän och skolor stöd i förberedelsearbetet. Här samlar vi den information om DNP som riktar sig till dig som är rektor.

Förberedelse i tre steg

Inför att de nationella proven kommer att börja genomföras digitalt behöver huvudmän och skolor förbereda sig organisatoriskt och tekniskt. Läs om de tre steg i förberedelsearbetet som du som är rektor eller skolchef bör fördjupa dig i.

Läs mer om förberedelsearbetet

Stöd i förberedelserna

Checklista

Som ett stöd inför digitaliseringen av de nationella proven har vi tagit fram en checklista. Det är huvudmannen som ansvarar för att genomförandet av proven sker på ett likvärdigt sätt. Checklistan riktar sig därför till huvudmannanivån och syftet är att den ska kunna vara ett stöd i förberedelsearbetet.

Checklista

Självskattning

Gör vår självskattning och få en nyanserad bild av ert nuläge inför att de nationella proven blir digitala. Självskattningen ger er anpassade rekommendationer och tips på stödresurser samt en sammanställning av ert behov av förberedelser inom fyra olika områden:

  • kommunikation
  • tekniska förutsättningar
  • organisation
  • digital kompetens

Självskattningen riktar sig till dig som rektor och skolledare inom grundskola, gymnasium och vuxenutbildning och görs på skolenhetsnivå. Självskattningen finns på Skolverkets utbildningsplattform.

Självskattning, Skolverkets utbildningsplattform Länk till annan webbplats.

Kalender med planerade stöd

Vi har tagit fram en kalender som visar planerade stöd för huvudmän och skolor inför genomförandet av digitala nationella prov.

Planerat stöd till huvudmän och skolor

Vad behöver skolorna ha på plats?

Vilken digital kompetens behöver du som rektor ha?

Utöver att säkerställa att digital infrastruktur finns på plats för digitala nationella prov behöver alla i organisationen, inklusive ledningen, ha adekvat digital kompetens. Som rektor har du en viktig roll i detta arbete.

Läs mer om digital kompetens för dig som rektor eller skolchef Länk till annan webbplats.

Demoprov - tid för elever och lärare att träna

För att ge eleverna ökade möjligheter att klara av de digitala nationella proven, kommer alla elever och lärare kunna träna på så kallade demoprov i Skolverkets provtjänst. Här kommer man kunna bekanta sig med frågetyperna. Vår förhoppning är att de digitala nationella proven kommer bli ett ännu bättre redskap för läraren vid bedömning och betygssättning. Och att eleven på ett mer rättvist sätt har möjlighet att visa all den kunskap som man har tillägnat sig.

Podd: De nationella provens roll och vad händer när de blir digitala?

Vad betyder det egentligen att lärare särskilt ska beakta de nationella proven och hur kommer hanteringen av de nationella proven förändras när de blir digitala? Vilka förberedelser kommer skolor och huvudmän behöva göra?

Det diskuterar Magdalena Kågström, IT-chef för grundskolan i Skellefteå kommun tillsammans med Anders Boman, enhetschef på Skolverkets enhet för nationella prov. Samtalet leds av Helena Messing Berg, pressekreterare på Skolverket.

Att genomföra prov på dator eller andra digitala verktyg

Det är viktigt att hålla isär det som vi kallar skrivprov på dator från 2018 och digitala nationella prov.

Att genomföra uppsatserna på dator är ett första steg mot att arbeta digitalt med nationella prov. Uppsatsdelarna i svenska, svenska som andraspråk och engelska skrivs digitalt från den 29 juni 2018 i: 

  • årskurs 9 i grundskolan
  • årskurs 10 i specialskolan
  • gymnasieskolan
  • vuxenutbildningen

Läs mer om skillnaderna mellan prov på dator och digitala nationella prov Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 26 januari 2023

Frågor och svar

Vi uppdaterar löpande denna webbplats, skolverket.se/dnp, med ny information. Du får också information via Skolverkets övriga kanaler, som nyhetsbrev och sociala medier. Missa inte heller att delta vid de webbinarier vi arrangerar.

I vår direktkanal till huvudman informerar vi löpande om digitaliseringen av nationella prov. Om du inte redan har anmält dig/din huvudman till dessa utskick, så gör det via länken nedan.

Direktkanal för information Länk till annan webbplats.

Regeringen har bedömt att nationella prov ska genomföras digitalt är en följd av tekniska förändringar och den tekniska utvecklingen i samhället. Skolor behöver anpassa sig till den tekniska utvecklingen av fler skäl än för att genomföra de nationella proven. Därför finns inte några ekonomiska resurser att söka från staten för att förbereda för digitaliseringen av de nationella proven.

Det är huvudmannens ansvar att säkerställa att er skola är redo för att genomföra proven digitalt. Stora insatser görs för att informera om huvudmannens ansvar att se till det finns tekniska förutsättningar för att genomföra digitala nationella prov, men även att elever och lärare har den digitala kompetens som krävs.

En viktig källa till aktuell information är utskicken i vår direktkanal till huvudman. Länk till annan webbplats.

Här hittar du fler vanliga frågor och svar om digitala nationella prov

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor från lärare

Har du andra frågor om digitala nationella prov, kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

För frågor om försöksverksamhet med digitala nationella prov, ställ din fråga till dnp.forsoksverksamhet@skolverket.se