Vad behöver du som är rektor veta om digitala nationella prov?

Skolverket tar fram digitala nationella prov (DNP). För att eleverna ska kunna genomföra proven digitalt behöver alla skolor ha nödvändig teknik och kompetens på plats. Skolverket ger huvudmän och skolor stöd i förberedelsearbetet. Här samlar vi den information om DNP som riktar sig till dig som är rektor.

Digitaliseringen av de nationella proven är ett utvecklingsarbete och vi uppdaterar kontinuerligt vår information om arbetet. Längst ned på sidan ser du när den är uppdaterad senast. Läs även vår övergripande informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förberedelse i tre steg

Inför att de nationella proven kommer att börja genomföras digitalt behöver huvudmän och skolor förbereda sig organisatoriskt och tekniskt. Läs om de tre steg i förberedelsearbetet som du som är rektor eller skolchef bör fördjupa dig i.

Läs mer om förberedelsearbetet

Stöd i förberedelserna

Som ett stöd inför digitaliseringen av de nationella proven har vi tagit fram en checklista. Det är huvudmannen som ansvarar för att genomförandet av proven sker på ett likvärdigt sätt. Checklistan riktar sig därför till huvudmannanivån och syftet är att den ska kunna vara ett stöd i förberedelsearbetet.

Läs mer och gör checklistan

Vi har tagit fram en kalender för 2021 som visar årets planerade stöd för huvudmän och skolor inför genomförandet av digitala nationella prov.

Planerat stöd till huvudmän och skolor

Vad behöver skolorna ha på plats?

Vilken digital kompetens behöver du som rektor ha?

Utöver att säkerställa att digital infrastruktur finns på plats för digitala nationella prov behöver alla i organisationen, inklusive ledningen, ha adekvat digital kompetens. Som rektor har du en viktig roll i detta arbete.

Läs mer om digital kompetens för dig som rektor eller skolcheflänk till annan webbplats

Demoprov - tid för elever och lärare att träna

För att ge eleverna ökade möjligheter att klara av de digitala nationella proven, kommer alla elever och lärare kunna träna på så kallade demoprov i Skolverkets provtjänst. Här kommer man kunna bekanta sig med frågetyperna. Vår förhoppning är att de digitala nationella proven kommer bli ett ännu bättre redskap för läraren vid bedömning och betygssättning. Och att eleven på ett mer rättvist sätt har möjlighet att visa all den kunskap som man har tillägnat sig.

Podd: De nationella provens roll och vad händer när de blir digitala?

Vad betyder det egentligen att lärare särskilt ska beakta de nationella proven och hur kommer hanteringen av de nationella proven förändras när de blir digitala? Vilka förberedelser kommer skolor och huvudmän behöva göra?

Det diskuterar Magdalena Kågström, IT-chef för grundskolan i Skellefteå kommun tillsammans med Anders Boman, enhetschef på Skolverkets enhet för nationella prov. Samtalet leds av Helena Messing Berg, pressekreterare på Skolverket.

Att genomföra prov på dator eller andra digitala verktyg

Det är viktigt att hålla isär det som vi kallar skrivprov på dator från 2018 och digitala nationella prov.

Att genomföra uppsatserna på dator är ett första steg mot att arbeta digitalt med nationella prov. Uppsatsdelarna i svenska, svenska som andraspråk och engelska skrivs digitalt från den 29 juni 2018 i: 

  • årskurs 9 i grundskolan
  • årskurs 10 i specialskolan
  • gymnasieskolan
  • vuxenutbildningen

Läs mer om skillnaderna mellan prov på dator och digitala nationella provlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 30 september 2021

Innehåll på denna sida