Frågor och svar

Vems ansvar är det att vår skola är redo för digitala nationella prov?

Det är huvudmannens ansvar att säkerställa att er skola är redo för att genomföra proven digitalt. Stora insatser görs för att informera om huvudmannens ansvar att se till det finns tekniska förutsättningar för att genomföra digitala nationella prov, men även att elever och lärare har den digitala kompetens som krävs.

En viktig källa till aktuell information är utskicken i vår direktkanal till huvudman. Länk till annan webbplats.