Frågor och svar

Vi har inte ekonomiska förutsättningar för att genomföra de investeringar som krävs för att genomföra nationella prov. Går det att söka medel för att förbereda sig för DNP?

Regeringen har bedömt att nationella prov ska genomföras digitalt är en följd av tekniska förändringar och den tekniska utvecklingen i samhället. Skolor behöver anpassa sig till den tekniska utvecklingen av fler skäl än för att genomföra de nationella proven. Därför finns inte några ekonomiska resurser att söka från staten för att förbereda för digitaliseringen av de nationella proven.