Stöd till huvudmän och skolor inför genomförande av digitala nationella prov (DNP)

Här kan du ta del av Skolverkets stödinsatser inför genomförandet av digitala nationella prov och betygsstödjande bedömningsstöd.


Stödinsatser 2022

Juni


Nyhetsbrev skickas till huvudmän med information om DNP


Lansering av och webbinarium: Teknisk vägledning inför digitala nationella prov (15 juni)

Juli

-

Augusti

-

September

Nyhetsbrev skickas till huvudmän med information om DNP


Webbinarium: Teknisk vägledning inför digitala nationella prov

(7 sep)

Oktober

Nyhetsbrev skickas till edtechbolag med information om DNP


Webbinarium: Självskattning för rektorer och skolledare (19 oktober)


Webbinarium: Vilka tekniska förutsättningar behövs inför digitala nationella prov? (27 oktober)


Länk till verifieringstester för internetuppkoppling och inloggning publiceras på skolverket.se

November

Webbinarier: Digitala nationella prov för dig som undervisar på gymnasial nivå (31 oktober-1 november)


Webbinarier med fokus på vilka tekniska förutsättningar som krävs för huvudmän med lägre elevantal (14-25 november)

December

Nyhetsbrev skickas till huvudmän med information om DNP


Stödinsatser 2023

Mars

Länkar till verifieringstester om automatisk provisionering, inloggning med flerfaktorsautentisering och digitala enheter.

Mars-Maj

Digitala och fysiska konferenser med syfte att ge stöd i att förbereda organisationen för digitala nationella prov och bedömningsstöd.

Oktober

Nya och uppdaterade versioner av tekniska verifieringstester inom digitala enheter, internetuppkoppling, provisionering och federerad inloggning.

Stödinsatser 2024

Från och med januari

Stöd i att lära sig använda Skolverkets provplattform (skolpersonal).


Stöd i att lära sig funktioner och uppgiftsformat via demoprov (skolpersonal och elever).

Från och med april

Huvudmän med årskurs 6 ges möjlighet att testa ett provgenomförande.

Från och med augusti

Huvudmän med gymnasieskola som ska genomföra nationella prov digitalt hösten 2024 ges möjlighet att testa ett provgenomförande.

Senast uppdaterad 23 september 2022