Stöd till huvudmän och skolor inför digitala nationella prov

Här kan du ta del av Skolverkets stödinsatser inför genomförandet av digitala nationella prov och betygsstödjande bedömningsstöd.

Stödinsatser 2023

Månad

Stödinsats

Juni

Frågestund om tekniska förutsättningar inför digitala nationella prov i Skolverkets provtjänst

Juni

Tekniska verifieringstester inom automatisk provisionering och inloggning med e-legitimation

Oktober

Nya och uppdaterade versioner av tekniska verifieringstester inom digitala enheter, internetuppkoppling, provisionering och federerad inloggning

Oktober

Webbinarium om tekniska förutsättningar

Stödinsatser 2024

Månad

Stödinsats

Januari

Stöd i att lära sig använda Skolverkets provtjänst (webbutbildning för rektorer, administratörer, lärare)

Januari

Demoprov för digitala bedömningsstöd i årskurs 6 i biologi, fysik, kemi och samhällskunskap

Januari

Webbinarium för lärare i årskurs 6

Från och med april

Huvudmän med årskurs 6 får möjlighet att testa ett provgenomförande

Augusti

Demoprov för digitala nationella prov i gymnasieskolans engelska 5, 6 och svenska 3/svenska som andraspråk 3

Från och med augusti

Huvudmän med gymnasieskola som ska genomföra nationella prov digitalt hösten 2024 får möjlighet att testa ett provgenomförande

November

Demoprov för digitala nationella prov i årskurs 6 i engelska och svenska och svenska som andraspråk

November

Demoprov för digitalt bedömningsstöd i årskurs 9 och gymnasieskolan i moderna språk 2

November

Demoprov för digitala nationella prov i årskurs 9 och gymnasial nivå i matematik


Stödinsatser 2025

Termin

Demoprov

VT

Demoprov för digitala nationella prov i årskurs 9 i SO-ämnen och NO-ämnen

VT

Demoprov för svenska 1 och svenska som andraspråk 1

HT

Demoprov för digitala nationella prov i årskurs 9 i engelska och svenska/svenska som andraspråk

HT

Demoprov för digitala nationella prov i årskurs 6 i matematik

Stödinsatser 2026

Termin

Demoprov

VT

Demoprov för digitala nationella prov i årskurs 3 i matematik och svenska/svenska som andraspråk (ett gemensamt demoprov)

Senast uppdaterad 09 maj 2023