Stöd till huvudmän och skolor inför genomförande av digitala nationella prov (DNP)

Vi har tagit fram en kalender för 2022 som visar planerade stöd inför genomförandet av digitala nationella prov.

Kalendern visar de planerade stöd som riktar sig till bredare målgrupper under 2022. Ta del av kalendern här:

Stöd 2022 inför genomförandet av digitala nationella prov (pdf) Pdf, 69 kB. (Pdf, 69 kB)

Stöd 2022 inför genomförande av digitala nationella prov, textformat

Håll dig uppdaterad hela året

Vi uppdaterar regelbundet vår webbplats, skolverket.se/dnp, med ny information. Så återkom hit ofta!

Kom också ihåg att:

Skolverkets stöd till huvudmän och skolor 2022 i textformat

Stödinsatser januari 2022 – juni 2022

Januari


Februari

Skolverket redovisar regeringsuppdrag om central rättning.

Mars

Nyhetsbrev skickas till huvudmän med information om DNP.
Uppdaterad information om vilka tekniska förutsättningar som krävs
för DNP publiceras på skolverket.se/dnp (31 mars)

April

Webbinarium om DNP för huvudmän och tekniker (27 april)

Maj

Nyhetsbrev skickas till edtechbolag med information om DNP

 

Webbinarium om DNP för edtechbolag (4 maj)


Webbinarier med fokus på vilka tekniska förutsättningar som krävs för DNP (9-20 maj)

Juni

Nyhetsbrev skickas till huvudmän med information om DNP


Lansering av och webbinarium om ny vägledning i arbetet med
förberedelser för DNP (15 juni)


Stödinsatser juli 2022 – december 2022

Juli


Augusti


September

Nyhetsbrev skickas till huvudmän med information om DNP

 

Webbinarium om tekniska vägledningen (7 sep)

 

Webbinarier med fokus på tekniska förutsättningar för huvudmän med lägre elevantal (19-30 september)

Oktober

Nyhetsbrev skickas till edtechbolag med information om DNP

 

Webbinarium om DNP riktat till huvudmän (19 oktober)


Webbinarium om DNP för edtechbolag (27 oktober)

November

Webbinarier om digitalisering för dig som undervisar i grundskolan (v
44)


Webbinarier med fokus på vilka tekniska förutsättningar som krävs för huvudmän med lägre elevantal (14-25 november)

December

Nyhetsbrev skickas till huvudmän med information om DNP


Senast uppdaterad 24 maj 2022