Tekniska förutsättningar för att använda provtjänsten — ett samtal

Lyssna på när Skolverkets medarbetare förklarar de förutsättningar som behöver vara på plats för att man ska kunna genomföra digitala nationella prov i Skolverkets provtjänst.

Det här samtalet, inspelat i mars 2020, riktar sig till huvudmän, skolledare och andra ansvariga för förberedelser av digitala nationella prov.

Peter Karlberg, Nathalie Priller, projektledare, och Aras Kazemi, lösningsarkitekt, förklarar de förutsättningar som behöver vara på plats för att man ska kunna genomföra digitala nationella prov i Skolverkets provtjänst.

Innehållet förutsätter inte att man har djup teknisk kompetens.

Samtal kring tekniska förutsättningar för digitala nationella prov (37:27 min)

Hålltider för innehållet i inspelningen

0 Introduktion
1.20 Bredband
6.37 Digitala enheter
9.43 Provlokal
11.00 Informationsöverföring
18.32 Inloggning
29.09 Planering
33.10 Standarder
35.46 Avslutning

Senast uppdaterad 26 augusti 2022.