Frågor och svar

Egil fungerar inte med AD eller SQL-databaser. Hur tänker ni där?

Skolverkets API är inte låst till specifika leverantörer.

Vi tillhandahåller ett SS 12000:2018-API och för identifiering av den maskin som ska förse data till Skolverket kräver vi ömsesidig TLS autentisering. I den PoC som vi genomfört har huvudmannen valt att använda Egil för dataöverföring till Skolverket, men lösningen är inte framtagen för Egil.