Frågor och svar

Finns det någon upphandling från Skolverket för IdP som skolor kan ta del av?

SKL Kommentus och Kammarkollegiets arbetar med ramavtal som kommunala skolhuvudmän kan ta del av. Skolverket upphandlar inte IdP:er men planerar att med stöd från SUNET sätta upp en reservlösning för de mindre skolhuvudmän som inte själva klarar att anskaffa eller själva sätta upp en IdP.