Frågor och svar

Hur kommer de digitala nationella proven att utföras?

De digitala nationella proven kommer att genomföras i Skolverkets provtjänst, som är en webbtjänst och tillhandahållas av Skolverket. Provtjänsten är endast tillgänglig på internet via en webbläsare.