Frågor och svar

Hur kommer det blir med personuppgiftsansvaret och eventuella personuppgiftsbiträdesavtal?

En utredning pågår kring hur personuppgiftsansvaret kommer att vara fördelat mellan Skolverket, skolhuvudmännen och andra inblandade parter, vem eller vilka som kommer vara personuppgiftsansvariga respektive personuppgiftsbiträde.

Det pågår bland annat ett arbete med hur inloggningen till tjänsten ska gå till, vilket påverkar hur personuppgiftsansvaret fördelas. Målsättningen är att utredningen visar och förtydligar vilka personuppgiftsbehandlingar Skolverket respektive huvudmän och andra parter kommer vara ansvariga för. Det i sin tur avgör om och när det kommer behövas personuppgiftsbiträdesavtal.

Om arbetet visar att det kommer att behöva tecknas personuppgiftsbiträdesavtal kommer Skolverket att ordna det.