Frågor och svar

Hur ser ni på EBSI och och W3C DID specifikationerna för decentraliserade identiteter (SSI)?

Skolverket, liksom Sunet och Internetstiftelsen är positiva till innovation som leder till digitala identiteter det finns bred acceptans för och som kan kopplas till ett personidentitetsbegrepp som provisionerats över till Skolverket.

Vi samverkar gärna med bl.a. DIGG och med skolhuvudmän i denna fråga.