Frågor och svar

Kommer Skolverket att använda de tillitsnivåer som DIGG har definierat eller göra en egen definition?

Vi kommer att använda DIGGs tillitsnivåer, men tyvärr saknas en del på nivå 2, vilket också DIGG är fullt medvetna om. Vi kommer därför att arbeta med DIGG för att fylla dessa luckor.