Frågor och svar

Om man ändå måste ha PUB-avtal med alla SP, varför inte direkt-IAM mellan SP och IDP?

Uppgifter kan ju ändras över tiden och här får man en automatisk hantering av uppdateringar och en automatisk certifikathantering. Man kanske inte vill uppdatera PUB varje gång man byter certifikat?