Frågor och svar

Vad händer vid provtillfället om till exempel internetleverantören får problem eller annat problem som inte gått att förutse uppstår?

Det är något som vi kommer att testa tillsammans med försöksskolorna (i försöksverksamheten med digitala nationella prov) i syfte att komma fram till en rekommendation som kan tillämpas vid avbrott såsom problem med uppkoppling.