Frågor och svar

Vilka LOA nivåer kommer krävas?

Skolverkets bedömning är att för skolpersonal räcker initialt en tillitsnivå på 1 kombinerat med MFA-stöd.

I förlängningen vill vi dock att säkerheten måste höjas till nivå 2 kombinerat med MFA-stöd. Hur snabbt denna kvalitetshöjning måste ske kommer beslutas efter dialog med skolhuvudmän, Datainspektionen, Skolinspektionen och andra intressenter.