Frågor och svar

ADFS, varför behöver man proxyn?

Den ska hantera det som den bakomliggande IdP:n (ADFS) inte klarar av.