Frågor och svar

G Suite kan inte automatiskt uppdatera metadata utan det måste man lösa själv. Hur ofta måste man uppdatera metadata?

Idealiskt är att metadatan uppdateras var 30:e minut.Åtminstone när det har blivit en förändring i de tjänster man är uppkopplad mot. Problemet är att veta när sådana förändringar sker. Det är dock ganska sällan metadata ändras.