Frågor och svar

Måste man då gå igenom hela guiden igen för att uppdatera metadata?

Nej, det behöver man inte.