Frågor och svar

Microsofts federationslösningar, finns det specificerat vad man ska städa upp i metadata innan man skickar till Skolfederationen?

Nej, men Skolfederation vet hur det ska se ut och kommer att informera om det.