Frågor och svar

Vilka attribut är aktuella?

Under försöksverksamheten kommer Skolverket kräva endast en attribut i SAML-biljetten, vilket innebär att övrig information behöver provisioneras till Skolverket i förväg. Den attribut som ska skickas i SAML-biljetten är EPPN.